PORADENSKÁ ČINNOST

stavební poradenství  
 • technické, ekonomické a právní vztahy ve výstavbě a správě nemovitostí
 • profesionální posouzení postupu výstavby od uzavření smluv, průběhu stavby, kolaudace, kolaudačních závad
 • technické a ekonomické zhodnocení provedených prací
 • posouzení projektové dokumentace
 • ekonomické zhodnocení investic
 • stanovení vzájemných finančních pohledávek
 • podklady pro řízení při převodu nemovitostí
 • posouzení oprav a rekonstrukcí v souvislosti s daňovými předpisy
 • stanovení způsobu rozúčtování služeb spojených s nájmem
 • opravy v bytech a výměna zařizovacích předmětů
nemovitosti  
 • poradenství ve využití nemovitostí i jejich částí
 • určení možností využití nemovitosti a jejich částí
 • stanovení nutnosti a rozsahu stavebních prací pro daný účel využití nemovitosti
 • odborný cenový odhad předpokládaných nákladů
 • určení předpokládané návratnosti vynaložených nákladů
znalecká činnost  
 • ceny a odhady nemovitostí
 • znalecké posudky pro účely prodeje a převodu nemovitostí, dědické řízení, vypořádání spoluvlastnictví
 • pro účely soudních i mimosoudních pří
prohlášení vlastníka  
 • pro účely převodu bytů do vlastnictví
zajištění právního servisu  
 • v souvislosti s výstavbou a správou nemovitostí